Земеделска кооперация "Съгласие" е създадена през 1993 г. Поземленият фонд на ЗК "Съгласие" се простира в землището на село Зетьово, област Стара Загора.

Кооперацията наброява 1200 членове и е специализирана в отглеждането на зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури и животновъдство. В отрасъл "Животновъдство" кооперацията разполага с кравеферма, в която се отглеждат 170 животни, от които 100 крави.

Председател на кооперацията е Паньо Христов Христов, чието образование е "Машинен инженер", специалност "Транспортна техника и технологии", специализация "Верижни и колесни машини".

Главен счетоводител е Радка Найденова, която работи в кооперацията от нейното създаване.

   Copyright©2010 ЗК Съгласие Web Design: Студио T4 & Софтуерна къща Цани   

За нас Растениевъдство Животновъдство Машинен парк Контакти